Tin tức - News

Cập nhật thông tin mới nhất và cần thiết cho đầu tư

About Us

About Us

EBFORYOU được thành lập bởi Kenny Phan Trung Kiên, với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lãnh vực tài chánh và bảo hiểm tại Hoa Kỳ, nhằm giúp các nhà đầu tư tiếp xúc trực tiếp với các công ty xây dựng và hỗ trợ tiến trình chứng minh tài chánh và chuyển khoản vốn đầu tư an toàn và hợp lệ để hoàn tất các bộ hồ sơ thuộc diện di trú đầu tư (EB5) và di trú lao động (EB3) với thời gian nhanh nhất. Hiện nay USCIS đã tăng mức vốn đầu tư EB5 là $900,000.00.

EBFORYOU chỉ làm việc với các công ty xây dựng tầm cỡ cùa Hoa Kỳ và có tỷ lệ thành công cao. Có văn phòng và nhân viên đại diện tại Việt Nam để các Nhà đầu tư gặp trực tiếp Luật sư Di Trú hầu thỏa mản các câu hỏi liên quan đến hồ sơ của quý khách.

Quý vị quan tâm muốn liên lạc với chúng tôi, vui lòng sử dụng một trong các hình thức sau đây:

Tel: 1-619-994-4146

Email: info@ebforyou.com

Xem bài trước || Xem bài sau
 

Ghi danh bây giờ

Mọi tham khảo được bảo mật và hoàn toàn miễn phí.

Ghi danh nhận tin